Контакти

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгановец, общ. Търговище, обл. Търговище

Пощенски код: 7773

Телефони за контакт: 0894688265, 06003/2571       

e-mail: ou_draganovec@abv.bg

Facebook