График на Заниманията в групите за целодневна организация на учбения ден 2019 – 2020 г.

График на ГЦОУД I-IV клас

Ден ЧасДейност
Понеделник –
Петък
13.00 – 13.35 ч.
13.35 – 14.05 ч.
14.15 – 14.50 ч.
15.00 – 15.35 ч.
15.45 – 16.20 ч.
16.20 – 16.55 ч.
Обяд, организиран отдих и
физическа активност.
Самоподготовка.
Занимания по интесери.
Самоподготовка.
Занимания по интереси.
Организиран отдих и
физическа активност.

График на ГЦОУД V-VII клас

ДенЧасДейност
Понеделник –
Сряда
13.45 – 14.15 ч.
14.15 – 14.55 ч.
15.05 – 15.45 ч.
16.05 – 16.45 ч.
16.55 – 17.35 ч.
17.35 – 18.05 ч.
Обяд, организиран отдих и
физическа активност.
Самоподготовка.
Занимания по интереси.
Самоподготовка.
Занимания по интереси.
Организиран отдих и
физическа активност.
Четвъртък –
Петък
13.00 – 13.40 ч.
13. 40 – 14.20 ч.
14.30 – 15.10 ч.
15.20 – 16.00 ч.
16.10 – 16.50 ч.
17.00 – 17.40 ч.
Обяд, организиран отдих и
физическа активност.
Самоподготовка.
Занимания по интереси.
Самоподготовка.
Занимания по интереси.
Организиран отдих и
физическа активност.