График на Заниманията в групите за целодневна организация на учбения ден 2018 – 2019 г.

График на ГЦОУД I-IV клас

Ден ЧасДейност
Понеделник –
Сряда
12.55 – 13.30 ч.

13.40 – 14.15 ч.

14.15 – 14.50 ч.
15.00 – 15.35 ч.
15.55 – 16.30 ч.
16.40 – 17.15 ч.
Обяд, организиран отдих и
физическа активност.
Организиран отдих и
физическа активност.
Самоподготовка.
Самоподготовка.
Занимания по интереси.
Занимания по интереси.
Четвъртък –
Петък
12.05 – 12.40 ч.

12.50 – 13.25 ч.

13.25 – 14.00 ч.
14.10 – 14.45 ч.
15.05 – 15.40 ч.
15.50 – 16.25 ч.
Обяд, организиран отдих и
физическа активност.
Организиран отдих и
физическа активност.
Самоподготовка.
Самоподготовка.
Занимания по интереси.
Занимания по интереси.

График на ГЦОУД V-VII клас

ДенЧасДейност
Понеделник –
Вторник
13.45 – 14.25 ч.

14.35 – 15.15 ч.
15.25 – 16.05 ч.
16.05 – 16.45 ч.
16.45 – 17.25 ч.
17.35 – 18.15 ч.

Обяд, организиран отдих и
физическа активност.
Самоподготовка.
Самоподготовка.
Занимания по интереси.
Занимания по интереси.
Организиран отдих и
физическа активност.
Сряда –
Петък
12.55 – 13.35 ч.

13. 45 – 14.25 ч.
14.35 – 15.15 ч.
15.25 – 16.05 ч.
16.05 – 16.45 ч.
16.45 – 17.25 ч.

Обяд, организиран отдих и
физическа активност.
Самоподготовка.
Самоподготовка.
Занимания по интереси.
Занимания по интереси.
Организиран отдих и
физическа активност.