График на контролни и класни работи

ГРАФИК НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

I.Контролни работи ПЪРВИ – ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Учебен предметI КЛАСII КЛАСIII КЛАСIV КЛАС
БЕЛ29.02.2024 25.03.2024 09.04.2024 22.05.202419.02.2024 27.03.2024 23.04.2024 14.05.202421.02.2024 29.04.2024 29.05.2024  21.03.2024 15.04.2024 29.05.2024
БЕЛ ИУЧ23.02.2024 19.04.202422.02.2024 18.04.202429.02.2024 09.05.202407.03.2024 16.05.2024
Математика27.02.2024 21.03.2024 07.05.202427.02.2024 21.03.2024 18.04.2024 21.05.202411.03.2024 07.05.2024 27.05.2024  08.03.2024 30.04.2024 30.05.2024
Математика ИУЧ15.03.202415.03.202422.03.2024 31.05.202415.03.2024 07.06.2024
Родинознание28.03.2024 16.05.202428.03.2024 16.05.2024  
Човекът и природата  08.03.2024 10.05.202411.04.2024 31.05.2024
Човекът и обществото  20.03.2024 22.05.2024  13.03.2024 24.04.2024 05.06.2024
Английски език 28.02.2024 15.05.202427.02.2024 14.03.2024 23.04.2024 15.05.202405.03.2024 03.04.2024 08.05.2024
Компютърно моделиране  13.05.202410.06.2024

II. КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПЕТИ – СЕДМИ КЛАС

1. Класни работи

 V класVI класVII клас
Математика30.04.202430.04.202430.04.2024
БЕЛ09.05.202409.05.202408.05.2024

2. Контролни работи

 V класVI класVII клас
БЕЛ17.04.2024 12.06.2024  17.04.2024 12.06.2024  10.04.2024 14.06.2024  
БЕЛ ИУЧ12.04.202412.04.202412.04.2024
Математика28.02.2024 23.04.2024 29.05.2024 11.06.202429.02.2024 11.04.2024 11.06.202429.02.2024 28.03.2024 25.06.2024
Математика ИУЧ10.05.202415.03.202409.04.2024
Английски език21.03.2024 16.05.2024 07.06.202426.03.2024 07.05.2024 30.05.202426.03.2024 16.05.2024 04.06.2024
История и цивилизация15.04.2024 03.06.202415.04.2024 03.06.202412.04.2024 17.06.2024
География и икономика06.03.2024 21.05.2024 05.06.202419.03.2024 14.05-2024 04.06.202423.02.2024 11.04.2024 13.06.2024
Биология и здравно образование  01.03.2024 26.04.2024 05.06.2024
Човекът и природата22.03.2024 31.05.2024 10.06.202425.03.2024 27.05.2024 03.06.2024 
Химия и ООС  18.04.2024 20.06.2024
Физика и астрономия  21.05.2024 18.06.2024
Технологии и предприемачество14.03.2024 06.06.202428.03.2024 13.06.202408.03.2024 21.06.2024
Компютърно моделиране и информационни технологии19.03.2024 13.06.2024  24.04.2024 13.06.202419.03.2024 10.06.2024