График на контролни и класни работи

ГРАФИК НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

I.Контролни работи ПЪРВИ – ЧЕТВЪРТИ КЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТI КЛАСII КЛАСIII КЛАСIV КЛАС
БЕЛ20.09.2021 09.11.2021 05.01.202220.09.2021 10.11.2021 05.01.202220.09.2021 11.10.2021 10.01.202230.09.2021 11.10.2021 06.01.2022
Математика27.09.2021 23.11.2021 12.12.202127.09.2021 23.11.2021 12.01.202229.09.2021 10.10.2021 25.01.202204.10.2021 13.12.2021 12.01.2022
Английски език 03.12.2021 28.01.202212.10.2021 16.11.2021 20.12.202114.10.2021 16.11.2021 21.12.2021
Родинознание23.09.2021 18.11.2021   
Околен свят 16.09.2021 17.12.2021  
Човекът и обществото  16.09.2021 22.12.202129.09.2021 20.01.2022
Човекът и природата  24.09.2021 07.01.202214.10.2021 14.01.2022

II. КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПЕТИ – СЕДМИ КЛАС

1. Класни работи

Учебен предметV КЛАСVI КЛАСVII КЛАС
БЕЛ16.12.202116.12.202105.01.2022
МАТЕМАТИКА05.01.202213.01.202224.01.2022

2. Контролни работи

Учебен предметV КЛАСVI КЛАСVII КЛАС
БЕЛ20.09.2021 15.11.2021 09.12.202120.09.2021 04.11.2021 06.01.202223.09.2021 26.10.2021 16.12.2021
Математика05.10.2021 26.10.2021 17.12.2021 26.01.202229.09.2021 02.11.2021 29.11.2021  04.10.2021 22.11.2021 20.12.2021  
Английски език21.09.2021 11.11.2021 13.01.202223.09.2021 18.11.2021 24.01.202227.09.2021 08.11.2021 11.01.2022
История и цивилизации20.09.2021 13.12.202120.09.2021 12.01.202220.09.2021 24.01.2022
География и икономика17.09.2021 17.12.2021 21.01.202217.09.2021 29.10.2021 10.12.202121.09.2021 07.12.2021 25.01.2022
Човекът и природата21.09.2021 22.11.2021 04.01.202221.09.2021 22.11.2021 10.01.2022 
Биология и ЗО  17.09.2021 15.12.2021
Химия и ООС  30.09.2021 25.11.2021 10.01.2022
Физика и астрономия  28.09.2021 12.10.2021 02.11.2021 23.11.2021
Технологии и предприемачество27.09.2021 06.10.2021 31.01.202227.09.2021 06.10.2021 12.01.202229.09.2021 13.10.2021