График на контролни и класни работи

ГРАФИК НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

I.Контролни работи ПЪРВИ – ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Учебен предметIIIIIIIV
БЕЛ28.02.2023 14.03.2023 19.04.202321.02.2023
15.03.2023 05.04.2023
20.02.2023 26.04.2023 17.05.202320.02.2023 05.04.2023 31.05.2023
БЕЛ ИУЧ16.03.2023 20.04.202327.04.202310.03.2023 12.05.202310.032023 09.06.2023
Математика21.02.2023 23.03.2023 24.04.202322.02.2023
22.03.2023 25.04.2023
08.03.2023 06.04.2023 25.05.202315.03.2023 10.04.2023 07.05.2023
Математика ИУЧ24.03.2023 28.04.202331.03.2023 21.04.202331.03.2023 12.05.202324.03.2023 02.06.2023
Родинознание06.04. 202330.03.2023  
Околен свят 27.04.2023  
Човекът и обществото  22.03.2023 18.05.202322.03.2023 26.04.2023
Човекът и                                                        природата                                      17.03.2023 26.05.202320.04.2023 08.06.2023
Технологии и предприемачество05.05.202312.05.202311.05.2023  01.06.2023
Английски език 15.03.2023 10.05.2023 19.04.202313.03.2023 09.05.2023  13.03.2023 09.05.2023  
Компютърно моделиране  16.05.202330.05.2023
Музика16.05.202321.03.2023 18.05.202315.05.202312.06.2023
Изобразително изкуство  17.05.202326.05.2023

II. КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПЕТИ – СЕДМИ КЛАС

1. Класни работи

Учебен предметV класVI класVII клас
Математика09.05.2023Г26.04.202301.06.2023
БЕЛ30.05.202330.05.202317.05.2023

2. Контролни работи

Учебен предметV класVI класVII клас
БЕЛ21.02.2023 20.04.2023 15.05.202321.02.2023 22.03.2023 29.05.2023  29.03.2023 15.05.2023 14.06.2023  
БЕЛ ИУЧ31.03.202317.03.202312.06.2023
Математика15.03.2023 15.06.202328.02.2023 14.06.202308.02.2023 27.03.2023 29.06.2023
Математика ИУЧ05.05.202305.05.202302.06.2023
Английски език23.03.2023 18.05.202323.03.2023 18.05.202331.03.2023 05.05.2023
История и цивилизация10.03.2023 26.05.2023 12.06.2023  27.03.2023 12.05.2023 05.06.202308.03.2023 02.06.2023 19.06.2023
География и икономика06.03.2023 05.06.2023 12.06.202313.03.2023 24.04.2023 07.06.202315.03.2023 03.05.2023 22.06.2023
Биология и здравно образование  28.02.2023 02.05.2023 12.06.2023
Човекът и природата21.03.2023 16.05.2023 14.06.202308.03.2023 04.04.2023 06.06.2023 
Химия и ООС  22.03.2023 04.05.2023 07.06.2023 28.06.2023
Физика и астрономия  09.05.2023 09.06.2023
Технологии и предприемачество19.04.2023 09.06.2023  10.03.2023 10.05.2023 07.06.202317.03.2023 26.05.2023 09.06.2023
Компютърно моделиране и информационни технологии20.03.2023 22.05.2023 08.06.202327.04.2023 08.06.202324.03.2023 23.06.2023