График на контролни и класни работи

ГРАФИК НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

I.Контролни работи ПЪРВИ – ЧЕТВЪРТИ КЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТI КЛАСII КЛАСIII КЛАСIV КЛАС
БЕЛ28.09.2022
15.11.2022
06.12.2022
24.01.2023
21.09.2022
12.10.2022
26.10.2022
07.11.2022
19.12.2022
23.01.2023
26.09.2022
05.12.2022
18.01.2023
10.10.2022
19.12.2022
25.01.2023
БЕЛ ИУЧ28.10.2022
17.11.2022
22.12.202230.09.2022
16.12.2022
30.09.2022
16.12.2022
Математика27.09.2022
08.12.2022
09.01.2023
31.01.2023
28.09.2022
08.12.2022
09.01.2023
31.01.2023
29.09.2022
30.11.2022
26.01.2023
03.10.2022
02.12.2022
12.01.2023
Математика ИУЧ16.09.2022
16.11.2022
23.09.2022
09.12.2022
07.10.2022
13.01.2023
14.10.2022
20.01.2023
Английски език 02.12.2022
30.11.2022
27.01.2023
13.10.2022
21.11.2022
22.12.2022
17.10.2022
21.11.2022
03.01.2023
Родинознание15.12.2022 29.09.2022
17.11.2022
12.01.2023
  
Човекът и обществото  28.09.2022
22.12.2022
28.09.2022
18.01.2023
Човекът и природата  23.09.2022
23.12.2022
06.10.2022
12.01.2023
Технологии и предприемачество23.09.202216.09.202206.10.202213.10.2022
Музика20.09.202204.10.2022
31.01.2023
27.09.202204.10.2022

II. КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПЕТИ – СЕДМИ КЛАС

1. Класни работи

Учебен предметV КЛАСVI КЛАСVII КЛАС
БЕЛ16.01.202319.01.202311.01.2023
МАТЕМАТИКА11.01.202306.01.202305.01.2023

2. Контролни работи

Учебен предметV КЛАСVI КЛАСVII КЛАС
БЕЛ20.09.2022 12.12.2022 12.01.202319.09.2022 07.11.2022 13.12.202327.09.2022 03.11.2022 21.12.2022
БЕЛ ИУЧ16.12.202216.12.202213.01.2023
Математика26.09.2022 24.10.2022 29.11.202227.09.2022 03.11.2022 29.11.202204.10.2022 30.11.2022 04.01.2023
Математика ИУЧ09.12.202209.12.202227.01.2023
Английски език21.09.2022 11.11.2022 10.01.202321.09.2022 11.11.2022 11.01.202326.09.2022 10.11.2022 16.01.2023
История и цивилизации23.09.2022 04.11.2022 09.01.202323.09.2022 09.01.2023 27.01.202323.09.2022 21.10.2022 30.01.2023
География и икономика19.09.2022 14.11.2022 05.01.202326.09.2022 22.11.2022 26.01.202320.09.2022 13.12.2022 31.01.2023
Човекът и природата27.09.2022 25.10.2022 22.11.2022 20.12.2022 18.01.202320.09.2022 26.10.2022 23.11.2022 13.01.2023 
Биология и ЗО  21.09.2022 09.11.2022 23.11.2022
Химия и ООС  20.10.2022 15.12.2022
Физика и астрономия  16.09.2022 20.01.2023
Технологии и предприемачество21.09.2022 30.11.202221.09.2022 14.12.202220.09.2022 20.12.2022
Компютърно моделиране и информационни технологии/ Информационни технологии29.09.2022 19.01.202329.09.2022 12.01.202319.09.2022 23.01.2023
Компютърно моделиране и информационни технологии/ Информационни технологии ИУЧ28.09.2022 25.01.202321.09.2022 25.01.202316.09.2022 20.01.2023