Седмично разписание за Ii учебен срок на 2023-2024 г. – начален етап

Понеделник

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Час на класаЧас на класа Математика Математика
2.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит. Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.
3.Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. Бълг. език и лит.Бълг. език и лит.
4.МатематикаМатематика Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт
5.Физ. възп. и спортФиз. възп. и спорт Компютърно моделиранеКомпютърно моделиране

Вторник

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит.МатематикаМатематика
2.Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. МузикаМузика
3.МатематикаМатематикаБълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит.
4.МузикаМузикаБълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит.
5.Изобр. изкуствоАнглийски езикАнглийски език
6.ДЧСД (12.30-13.10 ч.)ДЧСД (12.30-13.10 ч.)

Сряда

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Изобразително изкуствоАнглийски езикЧовекът и обществотоЧовекът и обществото
2.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит.
3.Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит.
4.МатематикаМатематикаИзобр. изкуствоИзобр. изкуство
5.Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт Английски езикАнглийски език
6.Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт

Четвъртък

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.Бълг. език и лит.
2.Бълг. език и лит. – ИУЧБълг. език и лит. – ИУЧАнглийски езикАнглийски език
3.РодинознаниеРодинознаниеТехн. и предпр.Техн. и предпр.
4.МатематикаМатематикаЧовекът и обществотоЧовекът и природата
5.МузикаМузикаИзобразително изкуствоМатематика
6.Бълг. език и лит. – ИУЧБълг. език и лит. – ИУЧ

Петък

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Изобр. изкуствоАнглийски езикЧовекът и природатаЧовекът и природата
2.Бълг. език и лит. – ИУЧБълг. език и лит. – ИУЧБълг. език и лит. – ИУЧБълг. език и лит. – ИУЧ
3.Математика – ИУЧМатематика – ИУЧМатематикаМатематика
4.Техн. и предпр.Техн. и предпр.Математика – ИУЧ Математика – ИУЧ
5.ДЧСД (11.30 – 12.05 ч.)ДЧСД (11.30 – 12.05 ч.) Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт
6.Час на класаЧас на класа