Седмично разписание за I учебен срок на 2021-2022 г. – начален етап

Понеделник

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Час на класаЧас на класа Час на класа Час на класа
2.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит. Английски език Английски език
3.Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. Бълг. език и лит.Бълг. език и лит.
4.МатематикаМатематика Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.
5.Физ. възп. и спортФиз. възп. и спорт Математика Математика
6. Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт

Вторник

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит.МатематикаМатематика
2.Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит.
3.МатематикаМатематикаБълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит.
4.МузикаМузикаФиз. възп. и спортФиз. възп. и спорт
5.Изобр. изкуствоАнглийски езикАнглийски език
6.Компют. мод.Компют. мод.

Сряда

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Изобр. изкуствоАнглийски езикЧовекът и обществотоЧовекът и обществото
2.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит.
3.Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. МатематикаМатематика
4.МатематикаИзобр. изкуствоМузикаМузика
5.Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт Изобр. изкуствоИзобр. изкуство
6.ДЧСД (12.30-13.10 ч.)ДЧСД (12.30-13.10 ч.)

Четвъртък

сI класII класIII класIV клас
1.Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Англ. езикАнгл. език
2.Бълг. език и лит. – ИУЧБълг. език и лит. – ИУЧЧовекът и общ.Човекът и прир.
3.Околен святОколен святБълг. език и лит. Бълг. език и лит.
4.МатематикаМатематикаМатематикаМатематика
5.МузикаМузикаИзобр. изкуствоИзобр. изкуство
6.Физ. възп. и спортФиз. възп. и спорт

Петък

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Изобр. изкуствоАнглийски езикЧовекът и прир.Човекът и прир.
2.Бълг. език и лит. – ИУЧБълг. език и лит. – ИУЧБълг. език и лит.Бълг. език и лит.
3.Математика – ИУЧМатематика – ИУЧБълг. език и лит. – ИУЧ Бълг. език и лит. – ИУЧ
4.Техн. и предпр.Техн. и предпр.Математика – ИУЧ Математика – ИУЧ
5.ДЧСД (11.30 – 12.05 ч.)ДЧСД (11.30 – 12.05 ч.) Техн. и предпр.Техн. и предпр.