Седмично разписание за II учебен срок на 2022-2023 г. – начален етап

Понеделник

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Час на класаЧас на класа Час на класа Час на класа
2.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит. Английски език Английски език
3.Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. Бълг. език и лит.Бълг. език и лит.
4.МатематикаМатематика Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.
5.Физ. възп. и спортФиз. възп. и спорт Математика Математика
6. Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт

Вторник

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит.Английски езикАнглийски език
2.Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. МузикаМузика
3.МатематикаМатематикаБълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит.
4.МузикаМузикаБълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит.
5.Изобр. изкуствоКомпют. мод.Компют. мод.

Сряда

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Изобр. изкуствоАнглийски езикЧовекът и обществотоЧовекът и обществото
2.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит.
3.Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит.
4.МатематикаМатематикаИзобр. изкуствоИзобр. изкуство
5.Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт МатематикаМатематика
6.ДЧСД (12.30-13.10 ч.)ДЧСД (12.30-13.10 ч.)

Четвъртък

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.Бълг. език и лит.
2.Бълг. език и лит. – ИУЧБълг. език и лит. – ИУЧЧовекът и общ.Човекът и прир.
3.РодинознаниеОколен святТехн. и предпр.Техн. и предпр.
4.МатематикаМатематикаАнгл. езикАнгл. език
5.МузикаМузикаМатематикаМатематика
6.Физ. възп. и спортФиз. възп. и спорт

Петък

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Изобр. изкуствоАнглийски езикЧовекът и прир.Човекът и прир.
2.Бълг. език и лит. – ИУЧБълг. език и лит. – ИУЧБълг. език и лит. – ИУЧБълг. език и лит. – ИУЧ
3.Математика – ИУЧМатематика – ИУЧМатематикаМатематика
4.Техн. и предпр.Техн. и предпр.Математика – ИУЧ Математика – ИУЧ
5.ДЧСД (11.30 – 12.05 ч.)ДЧСД (11.30 – 12.05 ч.) Изобразително изкуствоИзобразително изкуство
6.МузикаМузика