Контакти

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгановец, общ. Търговище, обл. Търговище

Пощенски код: 7773

Телефон за контакт: 06003/2571       

e-mail: ou_draganovec@abv.bg

Facebook