График на Заниманията в групите за целодневна организация на учебния ден 2022 – 2023 г.

Разписание на часовете в ГЦОУД:

ДенЧасДейностГрупа ЦОУД
Понеделник – Петък13.00-13.35  
13.35ч – 14.05ч
14.15ч – 14.50ч 15.00ч – 15.35ч 15.45ч – 16.20ч
16.20 – 16.55ч
Обяд, организиран отдих и физическа активност
Самоподготовка
Самоподготовка
Занимания по интереси
Занимания по интереси
Организиран отдих и физическа активност
ЦДО I – IV клас
Понеделник – Петък13.45ч – 14.15ч  
14.15ч – 14.55ч
15.05ч – 15.45ч
16.05ч – 16.45ч
16.55ч – 17.35ч
17.35ч – 18.05ч
Обяд, организиран отдих и физическа активност
Самоподготовка
Самоподготовка
Занимания по интереси
Занимания по интереси
Организиран отдих и физическа активност
ЦДО V-VII клас