График за консултации с родители и ученици

през първия учебен срок на учебната 2022/2023година

Място – учителска стая

Класен ръководителкласДен от седмицатаЧас
ШЕФЕНУР РАСИМОВА1-2 класвторник12.10 – 13.50 ч.
ЯРОСЛАВ КОСТАДИНОВ3-4 класвторник12.10 – 13.50 ч.
СНЕЖИНА ИВАНОВА5-6 класвторник13.00 – 13.40 ч.
ГЮЛВЕР ЗЮЛКЯР7 класвторник13.00 – 13.40 ч.
БАЯЗИД ИСМАИЛОВвторник13.50 – 14.20 ч.
МАРИЯ ЯНЕВА7 класвторник13.50 – 14.20 ч.

Графикът е утвърден със заповед на директора.