Национално външно оценяване в IV клас

за учебната 2022 – 2023 година

ДатаЧасПредмет
29 май 2023 г.начало 10.00 часаБългарски език и литература
30 май 2023 г.начало 10.00 часаМатематика

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)