Национално външно оценяване в IV клас

за учебната 2021 – 2022 година

ДатаЧасПредмет
26 май 2022 г.начало 10.00 часаБългарски език и литература
27 май 2022 г.начало 10.00 часаМатематика

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейноститепрез учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)