Национално външно оценяване в VII клас

за учебната 2021 – 2022 година

ДатаЧасПредмет
14 юни 2022 г.начало 10.00 часаБългарски език и литература
16 юни 2022 г.начало 10.00 часаМатематика
17 юни 2022 г.начало 10.00 часаЧужд език (по желание на ученика)

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейноститепрез учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)