Ваканции и неучебни дни

За учебната 2021 – 2022 година:

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. коледна
01.02.2022 г. междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за XII кла
с

Неучебни дни

18.05.2022 г. държавен зрелостен изпит по български език и литература
20.05.2022 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок
02.02.2022 г. I – ХIІ клас

Край на втория учебен срок
12.05.2022 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)