Седмично разписание за II учебен срок на 2022-2023 г. – прогимназиален етап

Понеделник

ЧасV класVI класVII клас
1. География и икономикаГеография и икономикаБълг. език и лит.
2. Математика МатематикаБиология и ЗОО
3. История и цивилизации История и цивилизацииМатематика
4.Компютърно моделиране и инф. технологииКомпютърно моделиране и инф. технологииБълг. език и лит.
5. Бълг. език и лит.Бълг. език и лит.Физическо възп. и спорт
6. Физическо възп. и спортФизическо възп. и спортИстория и цивилизации
7.Час на класаЧас на класаЧас на класа

Вторник

ЧасV класVI класVII клас
1.Човекът и природата Човекът и природата Математика
2. Физическо възп. и спортФизическо възп. и спортАнглийски език
3.Бълг. език и лит.Бълг. език и лит.Биология и ЗОО
4. Бълг. език и лит.Бълг. език и лит.Бълг. език и лит.
5.МатематикаМатематикаМузика
6.Английски езикАнглийски езикФизика и астрономия
7.Изобразително изкуствоИзобразително изкуство

Сряда

Час V клас VI клас VII клас
1.География и икономикаГеография и икономикаМатематика
2.Човекът и природатаЧовекът и природатаБълг. ез. и лит.
3. Технологии и предприемачествоТехнологии и предприемачествоБълг. ез. и лит.
4.Бълг. ез. и лит. Бълг. език и лит. Химия и ООС
5.МатематикаМатематикаИзобр. изкуство
6.Английски езикАнглийски езикГеография и икономика
7.Математика

Четвъртък

ЧасV класVI класVII клас
1.Комп. мод. и инф. техн.Комп. мод. и инф. техн.Бълг. език и лит.
2. Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.Химия и ООС
3.Изобразително изкуствоИзобразително изкуствоФиз. възп. и спорт
4. Математика Математика География и икономика
5.Музика МузикаАнглийски език
6.Английски езикАнглийски езикМатематика
7.ДЧСД (13.15 – 13.55 ч.)ДЧСД (13.15 – 13.55 ч.)

Петък

ЧасV класVI класVII клас
1.Технологии и предприемачествоТехнологии и предприемачествоИнформационни технологии
2.Математика – ИУЧМатематика – ИУЧАнглийски език
3.МузикаМузикаИстория и цивилизации
4.МатематикаМатематикаТехнологии и предприемачество
5.История и цивилизации История и цивилизацииМатематика – ИУЧ
6.Бълг. език и лит. – ИУЧБълг. език и лит. – ИУЧФизика и астрономия
7.Английски езикАнглийски езикДЧСД (13.15 – 13.55 ч.)