Седмично разписание за I учебен срок на 2022-2023 г. – прогимназиален етап

Понеделник

ЧасV класVI класVII клас
1. География и икономикаГеография и икономикаАнглийски език
2. Математика МатематикаБълг. език и лит.
3. История и цивилизации История и цивилизацииМатематика
4. Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.Музика
5. Бълг. език и лит.Бълг. език и лит.Инф. технологии
6. Физическо възп. и спортФизическо възп. и спортИстория и цивилизации
7.Час на класаЧас на класаЧас на класа

Вторник

ЧасV класVI класVII клас
1.Човекът и природата Човекът и природата Бълг. език и лит.
2. Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.Технологии и предпр.
3. Физ. възп. и спортФиз. възп. и спортГеография и икономика
4. Английски език Английски езикМузика
5.МатематикаМатематикаАнглийски език
6.География и икономикаГеография и икономикаМатематика
7.ДЧСД (13.15 – 13.55 ч.)

Сряда

Час V клас VI клас VII клас
1.Човекът и природата Човекът и природатаМатематика
2.МатематикаМатематикаБълг. ез. и лит.
3. Технологии и предприемачествоТехнологии и предприемачествоБълг. ез. и лит.
4.Бълг. ез. и лит. Бълг. език и лит. Изобр. изкуство
5.Комп. мод. и инф. техн. – ИУЧКомп. мод. и инф. техн. – ИУЧИзобр. изкуство
6.МузикаМузикаМатематика
7.Английски езикАнглийски езикБиология и ЗО

Четвъртък

ЧасV класVI класVII клас
1.Комп. мод. и инф. техн.Информационни техн.География и икономика
2. Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.Математика
3. Бълг. език и лит.Бълг. език и лит.Физ. възп. и спорт
4. Изобр. изкуство Изобр. изкуство Бълг. ез. и лит.
5. Изобр. изкуство Изобр. изкуствоАнглийски език
6.Математика МатематикаХимия и ООС
7.ДЧСД (13.15 – 13.55 ч.)ДЧСД (13.15 – 13.55 ч.)

Петък

ЧасV класVI класVII клас
1.Човекът и природатаЧовекът и природатаМатематика – ИУЧ
2.Математика – ИУЧМатематика – ИУЧИстория и цивилизации
3.Английски езикАнглийски езикФиз. възп. и спорт
4.МузикаМузикаФизика и астрономия
5.Математика МатематикаБълг. ез. и лит. – ИУЧ
6.Бълг. език и лит. – ИУЧБълг. език и лит. – ИУЧБиология и ЗО
7.История и цивилизацииИстория и цивилизацииИнформационни техн. – ИУЧ