Седмично разписание за I учебен срок на 2021-2022 г. – прогимназиален етап

Понеделник

ЧасV класVI класVII клас
1. Човекът и природата Човекът и природата Английски език
2. Математика МатематикаИстория и цивилизации
3. История и цивилизации История и цивилизацииБълг. ез. и лит.
4. Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.Химия и ООС
5. Технологии и предпр. Технологии и предпр.Математика
6. Английски език Английски езикИнф. технологии
7.Час на класаЧас на класаЧас на класа

Вторник

ЧасV класVI класVII клас
1.Човекът и природата Човекът и природата Бълг. ез. и лит.
2. Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.Физика и астрономия
3. Математика МатематикаГеография и икономика
4. Английски език Английски езикМатематика
5. Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спортМузика
6.МузикаМузикаАнглийски език
7.

Сряда

Час V клас VI клас VII клас
1.География и икономика География и икономика Математика
2.МатематикаМатематикаБълг. ез. и лит.
3. История и цивилизации История и цивилизацииБълг. ез. и лит.
4.Бълг. ез. и лит. Бълг. език и лит. Изобр. изкуство
5.МузикаМузикаТехнологии и предпр.
6.Технологии и предприемачество Технологии и предприемачествоФизика и астрономия
7. ДЧСД (13.15 – 13.55 ч.) ДЧСД (12.30 – 13.10 ч.)Биология и ЗО

Четвъртък

ЧасV класVI класVII клас
1. Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Математика
2. Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.География и икономика
3. Английски език Английски език Физ. възп. и спорт
4. Математика МатематикаБълг. ез. и лит.
5. Изобр. изкуство Изобр. изкуствоАнглийски език
6. Изобр. изкуство Изобр. изкуствоХимия и ООС
7.ДЧСД (13.15 – 13.55 ч.)

Петък

ЧасV класVI класVII клас
1.Бълг. език. и лит. – ИУЧБълг. език. и лит. – ИУЧМатематика – ИУЧ
2.Математика – ИУЧМатематика – ИУЧИстория и цивилизации
3.Физ. възп. и спортФиз. възп. и спортБълг. ез. и лит. – ИУЧ
4.География и икономикаГеография и икономикаИнформ. технологии – ИУЧ
5.Компют. мод. и информ. технологии Информ. технологии Физ. възп. и спорт
6.МатематикаБиология и ЗО