Седмично разписание за II учебен срок на 2023-2024 г. – прогимназиален етап

Понеделник

ЧасV класVI класVII клас
1.Математика МатематикаБълг. език и лит.
2. Човекът и природатаЧовекът и природатаМатематика
3. История и цивилизации История и цивилизацииМузика
4. Бълг. език и лит.Бълг. език и лит.Английски език
5. Бълг. език и лит.Бълг. език и лит.История и цивилизации
6. Физическо възп. и спортФизическо възп. и спортКомпютърно моделиране и информационни технологии
7.Час на класаЧас на класаЧас на класа

Вторник

ЧасV класVI класVII клас
1.Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.Математика
2.МатематикаМатематикаФизика и астрономия
3.Компютърно моделиране и информационни технологииКомпютърно моделиране и информационни технологииАнглийски език
4. Английски езикАнглийски езикФизическо възп. и спорт
5.Физическо възп. и спортФизическо възп. и спортМатематика-ИУЧ
6.География и икономикаГеография и икономикаКомпютърно моделиране и информационни технологии
7.МузикаМузикаДЧСД (13.15-13.55 ч)

Сряда

Час V клас VI клас VII клас
1.География и икономикаГеография и икономикаМатематика
2.МатематикаМатематикаБълг. ез. и лит.
3.Компютърно моделиране и информационни технологииКомпютърно моделиране и информационни технологииБълг. ез. и лит.
4.Компютърно моделиране и информационни технологии ИУЧ Компютърно моделиране и информационни технологии ИУЧБиология и ЗО
5.Физическо възп. и спортФизическо възп. и спортМатематика
6.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит.Компютърно моделиране и информационни технологии ИУЧ
7.Изобр. изкуство

Четвъртък

ЧасV класVI класVII клас
1.МатематикаМатематикаХимия и ООС
2. Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.Математика
3.Технологии и предприемачествоТехнологии и предприемачествоБългарски език и литература
4.Английски езикАнглийски езикФиз. възп. и спорт
5.Изобразително изкуствоИзобразително изкуствоАнглийски език
6.Изобразително изкуствоИзобразително изкуствоГеография и икономика
7.ДЧСД (13.15 – 13.55 ч.)ДЧСД (13.15 – 13.55 ч.)

Петък

ЧасV класVI класVII клас
1.МатематикаМатематикаИстория и цивилизации
2.Математика – ИУЧМатематика – ИУЧБиология и ЗО
3.История и цивилизацииИстория и цивилизацииФизика и астрономия
4.Английски езикАнглийски езикБългарски език и литература
5.Човекът и природата Човекът и природатаБългарски език и литература – ИУЧ
6.Бълг. език и лит. – ИУЧБълг. език и лит. – ИУЧГеография и икономика
7.МузикаМузикаТехнологии и предприемачество