ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА РАБОТА С ИЗОСТАВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ВТОРИ СРОК

Български език и литература, Английски език

Преподавател: Снежина Иванова

Четвъртък: 5-7 клас от 13.00 часа до 13.40 часа

Петък: 6 клас от 13.00 часа до 13.40 часа

Български език и литература:

Преподавател: Мария Янева

Четвъртък: 6 клас от 13.00 часа до 13.40 часа

Математика, Физика и астрономия, Химия и ООС

Преподавател: Селиме Ибрям

Четвъртък: 7 клас от 13.00 часа до 13.40 часа

Петък: 5-6 клас от 13.00 часа до 13.40 часа

История,География и икономика  и Човекът и природата

Преподавател: Тодор Тодоров

Четвъртък: 5-6 клас от 13.00 часа до 13.40 часа

Петък: 7 клас от 13.00 часа до 13.40 часа

Български език и литература, математика, околен свят – Първи клас- Втори клас

Преподавател: Милко Комаров

Четвъртък: 1-2 клас от 12.15 часа до 12.55 часа

Български език и литература, математика, Човекът и природата, Човекът и обществото –  Трети клас- Четвърти клас

Преподавател: Пенка Добрева

Четвъртък: 3-4 клас от 12.15 часа до 12.55 часа

Преподавател: Баязид Исмаилов

Вторник – Петък: 13.00 – 13.40 часа

Преподавател: Снежана Стайчева

Вторник – Петък: 13.00 – 13.40 часа