Профил на купувача

Доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за период от три учебни години 2019/2020 г., 2020/2021 г., и 2021/2022 г.