Дейности

Дейности в групи за занимания по интереси за учебната 2018 – 2019 година

Извънкласна
дейност
Тематична
област:
Тематична подобласт Клас Брой ученици,
участващи в дейността
Ръководител
на група
1. Група
„Здравословно
хранене“
„Екологично образование
и здравословен
начин на живот“
„Хранене издраве“ 2 и 4 клас 8 Пенка Добрева
2. Арт клуб
„Майсторете ръчички
за радост
на всички“
„Изкуства и
култура“
„Приложни
изкуства“
5 и 6 клас 6 Снежина Иванова
3. Група „Забавна математика“„Математика“„Приложна математика“6 и 7 клас 6 Селиме Ибрям
    Общо: 20 ученици 3 ръководители