Информация за учебната 2021 – 2022 година

Педагогически състав 2021-2022 учебна година

УчителПредмет
Мария ЯневаДиректор
Милко Комаров
Класен ръководител
на I – II слят клас
Ярослав КостадиновКласен ръководител
на III – IV слят клас
Снежина ИвановаКласен ръководител
на V – VI слят клас
Баязид ИсмаиловКласен ръководител
на VII клас
Снежана СтайчеваУчител група целодневна организация
на учебния ден в начален етап
Цветелина ПанайотоваУчител група целодневна организация
на учебния ден в прогимназиален етап