Информация за учебната 2022 – 2023 година

Педагогически състав 2022-2023 учебна година

УчителПредмет
Мария ЯневаДиректор
Шефенур Расимова
Класен ръководител
на I – II слят клас
Ярослав КостадиновКласен ръководител
на III – IV слят клас
Снежина ИвановаКласен ръководител
на V – VI слят клас
Гюлвер ЗюлкярКласен ръководител
на VII клас
Баязид ИсмаиловУчител по математика, физика, компютърно моделиране и  информационни технологии в прогимназиален етап и ФВС
Снежана СтайчеваУчител група целодневна организация
на учебния ден в начален етап
Цветелина ПанайотоваУчител група целодневна организация
на учебния ден в прогимназиален етап