Дневен режим

за учебната 2022 – 2023 година

I-II класIII-IV класV-VII клас
1.8.00 – 8.35 ч.8.00 – 8.40 ч.8.00 – 8.40 ч.
2.8.55 – 9.30 ч.9.00 – 9.40 ч.9.00 – 9.40 ч.
3.9.45 – 10.20 ч.9.50 – 10.30 ч.9.50 – 10.30 ч.
4.10.35 – 11.10 ч.10.40 – 11.20 ч.10.40 – 11.20 ч.
5.11.25 – 12.00 ч.11.30 – 12.10 ч.11.30 – 12.10 ч.
6.12.20 – 13.00 ч.12.20 – 13.00 ч.
7.13.05 – 13.45 ч.

Разписание на часовете в ГЦОУД:

ДенЧасДейностГрупа ЦОУД
Понеделник – Петък13.00 ч. -13.35 ч.
 
13.35 ч. – 14.05 ч.
14.15 ч. – 14.50 ч.
15.00 ч. – 15.35 ч.
15.45 ч. – 16.20 ч.
16.20 ч. – 16.55 ч.
Обяд, организиран отдих и физическа активност
Самоподготовка
Самоподготовка
Занимания по интереси
Занимания по интереси
Организиран отдих и физическа активност
  ЦДО I – IV клас
Понеделник – Петък13.45 ч. – 14.15 ч.  
14.15 ч. – 14.55 ч.
15.05 ч. – 15.45 ч.
16.05 ч. – 16.45 ч. 16.55 ч. – 17.35 ч.
17.35 ч. – 18.05 ч.
Обяд, организиран отдих и физическа активност
Самоподготовка
Самоподготовка
Занимания по интереси
Занимания по интереси
Организиран отдих и физическа активност
ЦДО V-VII клас