Дневен режим

за учебната 2022 – 2023 година

I-II класIII-IV класV-VII клас
1.8.00 – 8.35 ч.8.00 – 8.40 ч.8.00 – 8.40 ч.
2.8.55 – 9.30 ч.9.00 – 9.40 ч.9.00 – 9.40 ч.
3.9.45 – 10.20 ч.9.50 – 10.30 ч.9.50 – 10.30 ч.
4.10.35 – 11.10 ч.10.40 – 11.20 ч.10.40 – 11.20 ч.
5.11.25 – 12.00 ч.11.30 – 12.10 ч.11.30 – 12.10 ч.
6.12.20 – 13.00 ч.12.20 – 13.00 ч.
7.13.05 – 13.45 ч.

Разписание на часовете в ГЦОУД:

ДенЧасДейностГрупа ЦОУД
Понеделник – Петък13.00-13.35  

13.35–14.05
14.15–14.50
15.00–15.35
15.45–16.20
16.20–16.55
Обяд, организиран отдих и физическа активност
Самоподготовка
Самоподготовка
Занимания по интереси
Занимания по интереси
Организиран отдих и физическа активност
ЦДО I – IV клас
Понеделник – Петък13.55–14.25
 
14.35–15.15
15.25–16.05
16.15–16.55
17.00–17.40
17.50–18.35
Обяд, организиран отдих и физическа активност
Самоподготовка
Самоподготовка
Занимания по интереси Занимания по интереси Организиран отдих и физическа активност
ЦДО V-VII клас