Седмично разписание за II уч. срок на 2018-2019 г. – прогимназиален етап

Понеделник

ЧасV класVI класVII клас
1.Човекът и природата Човекът и природата Бълг. ез. и лит.
2.Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. История и цивилизации
3.История и цивилизацииИстория и цивилизацииМатематика
4.МатематикаМатематикаАнглийски език
5.Английски езикАнглийски езикФизика и астрономия
6.МузикаМузикаТехн. и предприемачество
7.Час на класаЧас на класаЧас на класа

Вторник

ЧасV класVI класVII клас
1.МатематикаМатематикаГеография и икономика
2.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит.Математика
3.География и икономикаГеография и икономикаБълг. ез. и лит.
4.Физ. възп. и спортФиз. възп. и спортБълг. ез. и лит.
5.Английски езикАнглийски езикХимия и ООС
6.МузикаМузикаФиз. възп. и спорт
7.ДЧСД (13.15 – 13.55 ч.)ДЧСД (13.15 – 13.55 ч.) Инф. техн. – ИУЧ

Сряда

ЧасV класVI класVII клас
1.МатематикаМатематикаБълг. ез. и лит.
2.Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. Биология и ЗО
3.Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. Физ. възп. и спорт
4.Изобр. изкуствоИзобр. изкуство Математика
5.Изобр. изкуство Изобр. изкуство Физика и астрономия
6.Инф. технологии – ИУЧИнф. тохнологии – ИУЧАнглийски език
7.ДЧСД (13.15 – 13.55 ч.)

Четвъртък

ЧасV класVI класVII клас
1.География и икономикаГеография и икономикаБълг. ез. и лит.
2.МатематикаМатематикаГеография и икономика
3.Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. Математика
4.Английски езикАнглийски езикБиология и ЗО
5.Техн. и предприем.Техн. и предприем. Изобр. изкуство
6.Техн. и предприем. Техн. и предприем. Изобр. изкуство

Петък

ЧасV класVI класVII клас
1.Математика – ИУЧМатематика – ИУЧБълг. ез. и лит. – ИУЧ
2.История и цивилизацииИстория и цивилизацииМатематика – ИУЧ
3.Бълг. ез. и лит. – ИУЧ Бълг. ез. и лит. – ИУЧ История и цивилизации
4.Информ. технологииИнформ. технологииАнглийски език
5.Човекът и природатаЧовекът и природатаИнформ. технологии
6.Физ. възп. и спортФиз. възп. и спортМузика