Национално външно оценяване в IV клас

ДатаЧасПредмет
27 май 2020 г.начало 10.00 часаБългарски език и литература
28 май 2020 г.начало 10.00 часаМатематика

Съгласно Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности