Национално външно оценяване в VII клас

ДатаЧасПредмет
09 юни 2020 г.начало 09.00 часаБългарски език и литература
11 юни 2020 г.начало 09.00 часаМатематика
17 юни 2020 г.начало 09.00 часаЧужд език (по желание на ученика)

Съгласно Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности