График на контролни и класни работи II учебен срок на 2018-2019 г.

Контролни работи – ПЪРВИ – ЧЕТВЪРТИ клас

Учебен
предмет
I КЛАСII КЛАСIII КЛАСIV КЛАС
Български език и
литература
20.02.2019
25.03.2019
28.03.2019
25.03.2019
24.03.2019
27.05.2019
18.03.2019
10.05.2019
11.04.2019
25.04.2019
Математика26.02.2019
25.04.2019
27.05.2019
19.02.2019
21.03.2019
09.05.2019
28.05.2019
15.04.2019
13.05.2019
20.03.2019
15.05.2019
Околен свят22.03.2019
10.05.2019
01.03.2019
17.05.2019
Човекът и
обществото
26.03.2019
15.05.2019
19.03.2019
16.04.2019
Човекът и
природата
01.03.2019
19.04.2019
01.03.2019
03.05.2019
Английски език14.02.2019
29.03.2019
30.05.2019
14.02.2019
29.03.2019
30.05.2019

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОДИНА

  1. КЛАСНИ РАБОТИ
УЧЕБЕН
ПРЕДМЕТ
V КЛАСVI КЛАСVII КЛАС
Български език и
литература
08.05.201908.05.201911.06.2019
Математика17.05.201909.05.201908.05.2019

2. КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ПЕТИ КЛАС

Български език и
литература
МатематикаАнглийски
език
География и
икономика
Човекът и
природата
История и
цивилизации
13.02.
2019
07.02.
2019
18.03.
2019
06.03.
2019
05.03.
2019
10.04.
2019
17.04.
2019
16.05.
2019
30.05.2019
14.05.
2019
28.05.
2019
03.05.
2019
10.05.
2019
10.06.
2019
11.06.
2019
05.06.
2019
07.06.
2019

ШЕСТИ КЛАС

Български език и
литература
МатематикаАнглийски
език
География и
икономика
Човекът и
природата
История и
цивилизации
13.02.
2019
12.02.
2019
28.03.
2019
26.02.
2019
07.03.
2019
17.04.
2019
22.04.2019
20.05.
2019
14.05.
2019
28.05.
2019
03.05.
2019
17.05.
2019
06.06.
2019
11.06.
2019
10.06.
2019
05.06.
2019
17.06.
2019

СЕДМИ КЛАС

Учебен предметФЕВРУАРИ
2019
МАРТ
2019
АПРИЛ
2019
МАЙ
2019
ЮНИ
2019
Български език и
литература
1328176
Математика12262211
Английски
език
72010
География и
икономика
24
Физика и
астрономия
1722
Химия и
ООС
2328
Биология и
ЗО
3013
История и
цивилизации
177