График на контролни и класни работи I учебен срок на 2019-2020 г.

ГРАФИК НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ  ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

I. Класни работи

  V клас VI клас VII клас
Математика 16.01.2020 15.01.2020 16.12.2019
БЕЛ 18.12.2019 08.01.2020 19.12.2019

II. Контролни работи

  V клас VI клас VII клас
БЕЛ 19.09.2019
12.11.2019
05.12.2019
24.09.2019 28.11.2019 13.01.2020     24.09.2019 23.10.2019 03.02.2020
Математика 26.09.2019 22.10.2019 07.11.2019 04.12.2019 30.09.2019 29.10.2019 27.11.2019   01.10.2019 18.11.2019 23.01.2020  
Английски език 04.11.2019
16.12.2019
04.11.2019 16.12.2019 09.11.2018
История и цивилизация 09.12.2019 09.12.2019 09.12.2019
География и икономика 10.12.2019 10.12.2019 10.12.2019
Биология и здравно образование     11.12.2019
Човекът и природата 11.12.2019 11.12.2019  
Химия и ООС     14.10.2019 31.10.2019
Физика и астрономия     20.09.2019 15.11.2019 10.12.2019