График консултации по предмети за II учебен срок на 2018-2019 г.

Български език и литература, Английски език

Преподавател: Снежина Иванова

Четвъртък: V – VI клас от 13.00 часа до 13.40 часа

Петък: VII клас от 13.00 часа до 13.40 часа

Математика, Физика и астрономия, Химия и ООС

Преподавател: Селиме Ибрям

Петък: V – VI клас от 13.00 часа до 13.40 часа

Четвъртък: VII клас от 13.00 часа до 13.40 часа

История и цивилизации, Биология и ЗО и Човекът и природата, География и икономика

Преподавател: Тодор Тодоров

Четвъртък: V – VI клас от 13.00 часа до 13.40 часа

Петък: VII клас от 13.00 часа до 13.40 часа

Български език и литература, Математика, Околен свят

Преподавател: Пенка Добрева

Четвъртък: I – II клас от 12.15 часа до 12.50 часа

Български език и литература, Математика, Човекът и природата, Човекът и обществото

Преподавател: Милко Комаров

Петък: III – VI клас от 12.15 часа до 12.55 часа