ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ ПРЕЗ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА – ВТОРНИК

  КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ   ВРЕМЕТРАЕНЕ
  1-2 КЛАС   МИЛКО КОМАРОВ   13.00 – 13.40 ч
  3-4 КЛАС   ПЕНКА ДОБРЕВА   13.00 – 13.40 ч
  5-6 КЛАС   СНЕЖИНА ИВАНОВА   13.00 – 13.40 ч

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА – СРЯДА

  КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ   ВРЕМЕТРАЕНЕ
  7 КЛАС   СЕЛИМЕ ИБРЯМ   13.00 – 13.40 ч

Графикът е утвърден със заповед на директора.