Дневен режим 2018-2019 г.

I-II класIII-IV класV-VII клас
1.8.00 – 8.35 ч.8.00 – 8.40 ч.8.00 – 8.40 ч.
2.8.50 – 9.25 ч.8.55 – 9.35 ч.8.55 – 9.35 ч.
3.9.35 – 10.10 ч.9.45 – 10.25 ч.9.45 – 10.25 ч.
4.10.20 – 10.55 ч.10.35 – 11.15 ч.10.35 – 11.15 ч.
5.11.05 – 11.40 ч.11.25 – 12.05 ч.11.25 – 12.05 ч.
6.12.15 – 12.55 ч.12.15 – 12.55 ч.
7.13.05 – 13.45 ч.