Седмично разписание за II учебен срок на 2018-2019 г. – начален етап

Понеделник

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Час на класаЧас на класа Час на класа Час на класа
2.Бълг. ез. и лит.Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит.
3.Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. БЕЛ – ИУЧЧовекът и прир.
4.МатематикаМатематика Математика Математика
5.Физ. възп. и спортФиз. възп. и спорт Изобр. изкуство Изобр. изкуство
6. Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт

Вторник

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Изобр. изкуствоАнгл. езикИзобр. изкуствоМатематика
2.Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит.
3.Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит. Бълг. ез. и лит.
4.МатематикаМатематикаЧовекът и общ.Човекът и общ.
5.МузикаМузикаМузикаМузика
6.Компют. мод.

Сряда

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Бълг. и лит.Бълг. и лит. Бълг. и лит. Бълг. и лит.
2.МатематикаИзобр. изкуствоБЕЛ – ИУЧБЕЛ – ЗИП
3.Бълг. и лит. Бълг. и лит. МатематикаМатематика
4.Изобр. изкуствоАнгл. езикТехн. и предпр.Дом. бит и техн.
5.Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт Англ. езикАнгл. език
6.Човекът и общ.

Четвъртък

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Бълг. и лит. Бълг. и лит. Бълг. и лит. Бълг. и лит.
2.Бълг. и лит. – ИУЧБълг. и лит. – ИУЧАнгл. езикАнгл. език
3.МатематикаМатематикаБълг. и лит. Бълг. и лит.
4.МузикаМузикаМатематикаМатематика
5.Изобр. изкуствоМузикаМузика
6.ДЧСД (12.30 – 13.10 ч)ДЧСД (12.30 – 13.10 ч)

Петък

ЧасI класII класIII класIV клас
1.Бълг. и лит. – ИУЧ Бълг. и лит. – ИУЧ Човекът и прир.Човекът и прир.
2.Математика – ИУЧМатематика – ИУЧАнгл. езикАнгл. език
3.Околен святОколен святБълг. и лит. Бълг. и лит.
4.Техн. и предпр.Техн. и предпр.Математика – ИУЧ Математика – ЗИП
5.ДЧСД (11.30 – 12.10 ч.)ДЧСД (11.30 – 12.10 ч.) Физ. възп. и спортФиз. възп. и спорт