Учители – 2018-2019 учебна година

УчителПредмет
Мария ЯневаДиректор
Пенка Добрева Старши учител в
начален етап I-II клас
Милко Комаров Старши учител в
начален етап III-IV клас
Нели КръстеваСтарши учител в
ГЦОУД – начален етап
Снежина ИвановаУчител по
Български език и литература
Селиме ИбрямУчител по Математика
Тодор ТодоровСтарши учител по
История и цивилизации
Вергиния РадичковаСтарши учител в ГЦОУД –
прогимназиален етап
Класен ръководителКлас
Пенка Добрева I-II слят клас
Милко Комаров III-IV слят клас
Селиме ИбрямV-VI слят клас
Снежина ИвановаVII клас