Информация за учебната 2019 – 2020 година

Педагогически състав 2019-2020 учебна година

УчителПредмет
Мария ЯневаДиректор
Милко Комаров
Класен ръководител
на I – II слят клас
Пенка Добрева Класен ръководител
на III – IV слят клас
Снежина ИвановаКласен ръководител
на V – VI слят клас
Селиме ИбрямКласен ръководител
на VII клас
Тодор ТодоровСтарши учител по
История и цивилизации
Св. СтайчеваУчител група целодневна организация
на учебния ден в начален етап
Б. ИсмаиловУчител група целодневна организация
на учебния ден в прогимназиален етап
Непедагогически съставДлъжност
Красимира Ивановасчетоводител
Е. Халиловахигиенист
Дж. Шабановработник поддръжка
Х. Хюсеиновшофьор – училищен автобус

ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Група Български език и литература – ръководител Сн. Иванова

Група Математика – ръководител С. Ибрям

Национална програма „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА“ – МОДУЛ 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио”- обхваща слят 1 и 2 клас – ръководител М. Комаров