Отличен ученик

Ученикът М. Рамаданов от VI клас получи сертификат за успешно участие в квалификационния кръг на Олимипиади Кингс. С това детето се класира за финалния кръг по дисциплината Човекът и природата с ръководител  г-жа Гюлвер Зюлкяр.

Отличени деца в конкурс „Заедно можем повече“

Четирима са отличените участници от ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец в конкурса за приобщаващо детско творчество „Заедно можем повече“. Организатори са Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Търговище съвместно със Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“.

Грамоти получиха Г. Хасанов, Кр. Александров, Л. Яшаров и Б. Яшаров.