Кариерно ориентиране – 26.10.2023

На 26.10.2023 г. в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец гостуваха кариерни консултанти от ЦПРЛ ОДК – Търговище. Представени бяха различни професии, говори се за значението на образованието и как учениците трябва да си поставят цели. Бяха представени нов професии. Акцент се постави на дуалната форма на обучение и възможностите и профилите на училищата от Търговище, обучаващи ученици в гимназиален етап.

Кариерно ориентиране 25.11.2022

На 25 ноември 2022г. в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец, кариерният консултант г-жа Шабан представи възможностите за продължаване на образованието след седми клас на ученици от прогимназиален етап. Сред учениците бе проведено анкетно проучване за нагласите и професионалното ориентиране на децата, имат ли необходимите умения, знания за избраната от тях специалност. Представено бе и дуалното обучение, осъществявано от професионални гимназии в Търговище. Представена бе и презентация за училищата, осъществяващи прием след 7 клас.

Дни на средното образование

На 29.04.2022г. седмокласниците от ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец посетиха „Дни на средното образование“. Кариерните консултанти г-жа Шабан и г-жа Колева представиха възможностите учениците да продължат образованието си в гимназии в гр. Търговище. На учениците бе представена презентация с възможните специалности и училища, из между които могат да избират.

Дни на отворените врати в ПГТХВТ-Търговище

На 29.04.2022г. седмокласниците от ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец посетиха Дни на отворените врати в Професионалната гимназия по туризъм и хранително – вкусови технологии „Алеко Константинов“ гр. Търговище. Там, ученици завършили основно образование в с. Драгановец запознаха учениците с избраното от тях училище, а преподавателите представиха специалностите от прием за учебната 2022/2023 година.

Кариерно ориентиране

На 09.12.2021г. кариерни консултанти гостуваха в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец. Работата им по Дейност 6 на проект „подкрепа за успех“ включваше да проучат нагласите за бъдеща реализация на учениците. Представиха презентация, говориха за бъдещата реализация на учениците и пуснаха проучване относно интересите и сферата за бъдеща реализация на децата.