Кариерно ориентиране 25.11.2022

На 25 ноември 2022г. в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец, кариерният консултант г-жа Шабан представи възможностите за продължаване на образованието след седми клас на ученици от прогимназиален етап. Сред учениците бе проведено анкетно проучване за нагласите и професионалното ориентиране на децата, имат ли необходимите умения, знания за избраната от тях специалност. Представено бе и дуалното обучение, осъществявано от професионални гимназии в Търговище. Представена бе и презентация за училищата, осъществяващи прием след 7 клас.