Кариерно ориентиране – 26.10.2023

На 26.10.2023 г. в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец гостуваха кариерни консултанти от ЦПРЛ ОДК – Търговище. Представени бяха различни професии, говори се за значението на образованието и как учениците трябва да си поставят цели. Бяха представени нов професии. Акцент се постави на дуалната форма на обучение и възможностите и профилите на училищата от Търговище, обучаващи ученици в гимназиален етап.