Беседа със служители на МВР

Днес, 11.02.2021 г. в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец гостуваха представители на МВР и Детска педагогическа стая. С учениците се проведе беседа, която целеше да ги запознае с длъжността полицай, с опасностите, с които могат да се срещнат децата извън училище. Говориха и за агресията сред учениците- вербална и физическа и с кого да се свържат и как да реагират при проблем. Гости бяха:инспектор Детска педагогическа стая М. Димова, полицейски инспектор П. Илиев, младши полицейски инспектори В. Дечев и В. Вейселов.