Рецептите на баба

Награди от националния конкурс „Рецептите на баба“ получиха две деца от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Драгановец. Грамоти са присъдени на Фатме Салиева и Селин Шенолова от 6 клас за съчиненията, посветени на темата на конкурса.