Дни на безопасността на пътя

Днес, 23.09.2022 г., след часовете,  се състоя урок по Безопасност на движението по пътищата във връзка Дните за безопасност и като част от кампанията: Остани жив! Пази живота!“. Представен бе видео урок и се проведе беседа за основните правила за движение на децата като участници в движението. Акцент се постави на безопасното  пресичане на пешеходна пътека, поведението и движението на учениците по тротоар, банкет и като участници в движението по пътищата.