Занятие за поведение и действие при пожар

Днес, 04.10.2022г., се проведе първото от планираните три учения за първи срок по Плана за бедствия, аварии и катастрофи и за пожари. Занятието бе на тема Разиграване на учебна ситуация с извеждане на ученици от сградата на училището на безопасно разстояние – поведение и действия при пожар. Сигналът бе подаден след края на първи учебен час. Учениците под ръководството на учителите напуснаха сградата, като не се образуваха струпвания на входа и всичко мина безпроблемно.