Отбелязване на Международния ден на толерантността

На 16 ноември, Международния ден на толерантността, учениците от ОУ “ Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец заедно с учители обсъждаха какво означава да си толерантен, история и значение на Международния ден на толерантността. Напомнено им бе какви добродетели трябва да притежават те, за да са добри личности и най-вече, че е необходимо да уважават различните, другите, непознатите. С презентация се акцентира на това, кои са различните и как уважението и приемането ги правят по-добри хора. Някои от децата в унисон с празника носеха розова фланелка.