149 години от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски

Днес, 18.02.2022 г. в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ се състоя тържество, с което бяха отбелязани 149 години от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски.

Програмата започна от рецитирането на Ботевото стихотворение „Обесването на Васил Левски“, беше представено портретното описание на великия българин от Вазовата повест „Немили-недраги“.

Програмата продължи и с други популярни стихотворения, посветени на Васил Левски.

Ученици от групите за целодневнаорганизацияна учебния ден подготвиха табло по повод отбелязването на годишнитана.

Представена бе накратко биографията и припомнени думите на Апостола, които и днес са актуални: „Дела трябват, а не думи“;“Ако печеля, печели цял народ, ако губя, губя само мене си!“;“Всичко се състои в нашите задружни сили, срещу тях не може да противостои и най-силната стихия“.

Честване на рождението на Христо Ботев

На 06.01.2022 г. в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ се състоя тържествено отбелязване на рождението на българския революционер Христо Ботев. Ученици от 7 клас припомниха биографията му, изброиха най-популярните заглавия на стихотворенията му и рецитираха „На прощаване в 1868 г.“

Кариерно ориентиране

На 09.12.2021г. кариерни консултанти гостуваха в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец. Работата им по Дейност 6 на проект „подкрепа за успех“ включваше да проучат нагласите за бъдеща реализация на учениците. Представиха презентация, говориха за бъдещата реализация на учениците и пуснаха проучване относно интересите и сферата за бъдеща реализация на децата.

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

През учебната 2021/2022 година в ОУ „ Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец са сформирани 3 групи за допълнително обучение на ученици с установени пропуски в усвояването на учебното съдържание.

Групите са:

Български език и литература – начален етап с ръководител Ярослав Костадинов. Включва общо 5 ученици от трети и четвърти клас.

Български език и литература – прогимназиален етап с ръководител Снежина Иванова. Включва общо 4 ученици от 5 и 6 клас.

Математика – с ръководител Баязид Исмаилов. Включва 4 ученици от 7 клас.

Европейският ден на спорта

На 24 септември ОУ“Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец се включи в провеждането на Европейският ден на спорта в училище.С различни игри децата и учителите се включиха в проявата. За най-добрите спортисти имаше грамоти.

15 септември в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгановец

На 15 септември родителите, учителите и учениците откриха 2021/2022 учебна година. Рецитал от песни и стихотворения за първия учебен ден изпълниха учениците. Приветствено слово произнесе директора на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец Мария Янева и прочете поздравителни адреси от Началника на РУО, Кмета на община Търговище. Проявата протече при стриктно спазване на противоепидемични мерки.

29 юни -денят на безопасността на движението по пътищата

По повод  отбелязването на 29 юни -денят на безопасността на движението по пътищата ученици от Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец се включиха в следните инициативи: От 10 до 10.30 часа гледаха образователни филми, свързани с безопасност на движението по пътищата, като акцентът бе поставен на движението с колело и придвижването им като пешеходци – за по-отговорно поведение като участници в движението.

От 10.40 до11.10 – рисунка на асфалт.

От 11.20 участниците получиха грамота за участие в училищните прояви.