Отбелязване на 150 години от обесването на Васил Левски

На 20 февруари 2023 г., в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец се състоя тържество за отбелязване на 150 години от обесването на Васил Левски. Учениците от прогимназиален етап под ръководството на г-жа Панайотова – учител по български език и литература бяха подготвили стихотворения, посветени на националния герой. Представена бе и презентация за живота и делото на Апостола на свободата. Учениците от начален етап, под ръководството на г-жа Стайчева, бяха изготвили книжки с известни негови думи от периода на революционната му дейност.

STEM ЦЕНТРОВЕ И ИНОВАТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Събитието, което се състоя в Зала 1 на НДК  в гр. София, на 17.02.2023 г. директорът на Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец г-жа М. Янева бе сред гостите на работна среща, организирана от Министерство на образованието и науката на тема:  „STEM ЦЕНТРОВЕ И ИНОВАТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“. Събитието бе открито от Министъра на образованието и науката г-н Сашо Пенов. На директорите бе представена процедура за изграждане на STEM среда.

НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“

НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“ бе удължена от Министерство на образованието до 30 юни 2023г. ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец е едно от училищата, които продължават да работят по програмата, която осигурява финансиране за длъжността образователен медиатор на 4 часа.

Коледно тържество

На 23 декември 2022 година,  петък, по обяд се състоя Коледно тържество. Учениците от първи до седми клас пяха песни, казваха стихотворения, танцуваха и заредиха с Коледно настроение насъбралите се родители.

Коледари

На 22 декември 2022г., четвъртък, ученици от ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец обиколиха селото и възродиха коледарския обичай. Учениците пяха песни, изказваха наричания за здраве, берекет и благополучие на стопаните.

Отличени деца в конкурс „Заедно можем повече“

Четирима са отличените участници от ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец в конкурса за приобщаващо детско творчество „Заедно можем повече“. Организатори са Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Търговище съвместно със Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“.

Грамоти получиха Г. Хасанов, Кр. Александров, Л. Яшаров и Б. Яшаров.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“ – 2022-2023

До края на месец октомври 2022г. в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец са проведени две обучения по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“. Обучаващ бе Баязид Исмаилов – учител по компютърно моделиране и информационни технологии.

Обучението по Дейност 2 на Проекта е насочено към учениците и е свързано с работа в електронна среда. Обучени са 5 деца от първи и втори клас , които се запознаха с това, как да си служат с преносим компютър, как да влизат във виртуална класна стая и какви ресурси могат да се ползват при обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението по Дейност 4 на Проекта е насочено към родители и образователни медиатори. Обучени са 5 родители на ученици за работа в електронна среда, представени им бяха виртуалните класни стаи в Тиймс, придобиха представа за това, какво представлява онлайн урок.

Кариерно ориентиране 25.11.2022

На 25 ноември 2022г. в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец, кариерният консултант г-жа Шабан представи възможностите за продължаване на образованието след седми клас на ученици от прогимназиален етап. Сред учениците бе проведено анкетно проучване за нагласите и професионалното ориентиране на децата, имат ли необходимите умения, знания за избраната от тях специалност. Представено бе и дуалното обучение, осъществявано от професионални гимназии в Търговище. Представена бе и презентация за училищата, осъществяващи прием след 7 клас.

Занятие за поведение и действие при пожар

Днес, 04.10.2022г., се проведе първото от планираните три учения за първи срок по Плана за бедствия, аварии и катастрофи и за пожари. Занятието бе на тема Разиграване на учебна ситуация с извеждане на ученици от сградата на училището на безопасно разстояние – поведение и действия при пожар. Сигналът бе подаден след края на първи учебен час. Учениците под ръководството на учителите напуснаха сградата, като не се образуваха струпвания на входа и всичко мина безпроблемно.

Европейски ден на спорта

На 30.09.2022 г. в Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец се състояха редица спортни прояви като:

гимнастика,

теглене на въже,

бягане 50 м., бягане- крос 250 м.

и футболен мач.

Това бе начина учениците да се включат и заедно с учителите да отбележат Европейския ден на спорта в училище.

Най – добрите спортисти в различните дисциплини получиха грамоти за доброто представяне.

Футболният мач, който се проведе между отборите на момчетата  и на момичетата завърши при резултат 2:0 в полза на момчетата. Отличени бяха голмайсторите в играта.