Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

През учебната 2021/2022 година в ОУ „ Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец са сформирани 3 групи за допълнително обучение на ученици с установени пропуски в усвояването на учебното съдържание.

Групите са:

Български език и литература – начален етап с ръководител Ярослав Костадинов. Включва общо 5 ученици от трети и четвърти клас.

Български език и литература – прогимназиален етап с ръководител Снежина Иванова. Включва общо 4 ученици от 5 и 6 клас.

Математика – с ръководител Баязид Исмаилов. Включва 4 ученици от 7 клас.

Европейският ден на спорта

На 24 септември ОУ“Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец се включи в провеждането на Европейският ден на спорта в училище.С различни игри децата и учителите се включиха в проявата. За най-добрите спортисти имаше грамоти.

15 септември в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгановец

На 15 септември родителите, учителите и учениците откриха 2021/2022 учебна година. Рецитал от песни и стихотворения за първия учебен ден изпълниха учениците. Приветствено слово произнесе директора на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец Мария Янева и прочете поздравителни адреси от Началника на РУО, Кмета на община Търговище. Проявата протече при стриктно спазване на противоепидемични мерки.

29 юни -денят на безопасността на движението по пътищата

По повод  отбелязването на 29 юни -денят на безопасността на движението по пътищата ученици от Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец се включиха в следните инициативи: От 10 до 10.30 часа гледаха образователни филми, свързани с безопасност на движението по пътищата, като акцентът бе поставен на движението с колело и придвижването им като пешеходци – за по-отговорно поведение като участници в движението.

От 10.40 до11.10 – рисунка на асфалт.

От 11.20 участниците получиха грамота за участие в училищните прояви.

Рецептите на баба

Награди от националния конкурс „Рецептите на баба“ получиха две деца от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Драгановец. Грамоти са присъдени на Фатме Салиева и Селин Шенолова от 6 клас за съчиненията, посветени на темата на конкурса.

Втори юни – Ден на Ботев и на героите на България

Днес, 02.06.2021 г. от 12.30 часа, след почитане жертвения подвиг на Христо Ботев учениците от ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец разгледаха презентация. Те научиха повече за живота и делото на  бележития българин, прочетоха едни от най-популярните стихотворения.

Наградени ученици

Днес, 12.03.2021г. трима ученици от ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ получиха грамоти за участие в конкурс „Баба Марта бързала, мартенички вързала“. Децата са участвали с рисунки. Конкурсът е организиран от НЧ „Надежда1903“ с. Имренчево.

Баба Марта и в нашето училище

Неочаквано, но с много радостни емоции днес в училище дойде Баба Марта. На учениците бе вързана мартеничка с пожелания за здраве, благополучие и успех. Организатори са читалищното настоятелство в с. Драгановец със съдействието на училищното ръководство.