Коледно тържество

На 23 декември 2022 година,  петък, по обяд се състоя Коледно тържество. Учениците от първи до седми клас пяха песни, казваха стихотворения, танцуваха и заредиха с Коледно настроение насъбралите се родители.

Коледари

На 22 декември 2022г., четвъртък, ученици от ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец обиколиха селото и възродиха коледарския обичай. Учениците пяха песни, изказваха наричания за здраве, берекет и благополучие на стопаните.

Отличени деца в конкурс „Заедно можем повече“

Четирима са отличените участници от ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец в конкурса за приобщаващо детско творчество „Заедно можем повече“. Организатори са Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Търговище съвместно със Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“.

Грамоти получиха Г. Хасанов, Кр. Александров, Л. Яшаров и Б. Яшаров.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“ – 2022-2023

До края на месец октомври 2022г. в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец са проведени две обучения по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“. Обучаващ бе Баязид Исмаилов – учител по компютърно моделиране и информационни технологии.

Обучението по Дейност 2 на Проекта е насочено към учениците и е свързано с работа в електронна среда. Обучени са 5 деца от първи и втори клас , които се запознаха с това, как да си служат с преносим компютър, как да влизат във виртуална класна стая и какви ресурси могат да се ползват при обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението по Дейност 4 на Проекта е насочено към родители и образователни медиатори. Обучени са 5 родители на ученици за работа в електронна среда, представени им бяха виртуалните класни стаи в Тиймс, придобиха представа за това, какво представлява онлайн урок.

Кариерно ориентиране 25.11.2022

На 25 ноември 2022г. в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец, кариерният консултант г-жа Шабан представи възможностите за продължаване на образованието след седми клас на ученици от прогимназиален етап. Сред учениците бе проведено анкетно проучване за нагласите и професионалното ориентиране на децата, имат ли необходимите умения, знания за избраната от тях специалност. Представено бе и дуалното обучение, осъществявано от професионални гимназии в Търговище. Представена бе и презентация за училищата, осъществяващи прием след 7 клас.

Занятие за поведение и действие при пожар

Днес, 04.10.2022г., се проведе първото от планираните три учения за първи срок по Плана за бедствия, аварии и катастрофи и за пожари. Занятието бе на тема Разиграване на учебна ситуация с извеждане на ученици от сградата на училището на безопасно разстояние – поведение и действия при пожар. Сигналът бе подаден след края на първи учебен час. Учениците под ръководството на учителите напуснаха сградата, като не се образуваха струпвания на входа и всичко мина безпроблемно.

Европейски ден на спорта

На 30.09.2022 г. в Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец се състояха редица спортни прояви като:

гимнастика,

теглене на въже,

бягане 50 м., бягане- крос 250 м.

и футболен мач.

Това бе начина учениците да се включат и заедно с учителите да отбележат Европейския ден на спорта в училище.

Най – добрите спортисти в различните дисциплини получиха грамоти за доброто представяне.

Футболният мач, който се проведе между отборите на момчетата  и на момичетата завърши при резултат 2:0 в полза на момчетата. Отличени бяха голмайсторите в играта.

Дни на безопасността на пътя

Днес, 23.09.2022 г., след часовете,  се състоя урок по Безопасност на движението по пътищата във връзка Дните за безопасност и като част от кампанията: Остани жив! Пази живота!“. Представен бе видео урок и се проведе беседа за основните правила за движение на децата като участници в движението. Акцент се постави на безопасното  пресичане на пешеходна пътека, поведението и движението на учениците по тротоар, банкет и като участници в движението по пътищата.

Откриване на учебната 2022 – 2023 година

Днес, 15 септември,  учителите от  Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец посрещнаха заедно с ученици, родители и гости учебната 2022/2023 година.  На тържеството присъстваха  госпожа Сюзан Алиосманова – представител на Общински съвет Търговище и кмета на с. Драгановец г-н Адем Адемов. С песни, танци и настроение, с пожелания за присъствена и спорна учебна година учениците влязоха отпочинали и щастливи в класните стаи, където ги посрещнаха техните класни ръководители.

Отбелязване годишнина от смъртта на Христо Ботев

очно в 12 часа днес, учениците от ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец отдадоха почит към героите отдали живота си за свободата на България. С вой на сирени, както в цялата страна, така и  в Драгановец, се даде началото и на възпоменанието на подвига на Христо Ботгев, годишнина от чиято смърт се отбелязва днес. Беше припомнена биографията на поета, революционера и публицист. Учениците си припомниха изучени негови творби. Представен им бе  и знаменосецът на Ботевата чета – Никола Симов Куруто, който е  от Търговище.