Рецептите на баба

Награди от националния конкурс „Рецептите на баба“ получиха две деца от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Драгановец. Грамоти са присъдени на Фатме Салиева и Селин Шенолова от 6 клас за съчиненията, посветени на темата на конкурса.

Втори юни – Ден на Ботев и на героите на България

Днес, 02.06.2021 г. от 12.30 часа, след почитане жертвения подвиг на Христо Ботев учениците от ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец разгледаха презентация. Те научиха повече за живота и делото на  бележития българин, прочетоха едни от най-популярните стихотворения.

Наградени ученици

Днес, 12.03.2021г. трима ученици от ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ получиха грамоти за участие в конкурс „Баба Марта бързала, мартенички вързала“. Децата са участвали с рисунки. Конкурсът е организиран от НЧ „Надежда1903“ с. Имренчево.

Баба Марта и в нашето училище

Неочаквано, но с много радостни емоции днес в училище дойде Баба Марта. На учениците бе вързана мартеничка с пожелания за здраве, благополучие и успех. Организатори са читалищното настоятелство в с. Драгановец със съдействието на училищното ръководство.

148 години от обесването на Васил Левски

Резултат с изображение за „148 години от обесването на васил левски“
Днес, 19 февруари 2021г. ученици на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“  участваха в тържество-възпоменание по повод гибелта на Апостола на свободата Васил Левски.

148 -мата годишнина от смъртта на националния герой бе отбелязана с рецитал, песен и презентация, посветени на живота и делото на бележития българин.

Беседа със служители на МВР

Днес, 11.02.2021 г. в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец гостуваха представители на МВР и Детска педагогическа стая. С учениците се проведе беседа, която целеше да ги запознае с длъжността полицай, с опасностите, с които могат да се срещнат децата извън училище. Говориха и за агресията сред учениците- вербална и физическа и с кого да се свържат и как да реагират при проблем. Гости бяха:инспектор Детска педагогическа стая М. Димова, полицейски инспектор П. Илиев, младши полицейски инспектори В. Дечев и В. Вейселов.

Дни на медийната грамотност-2021 в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дралфа

Днес, 09.20.2021г., учениците от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Драгановец  присъстваха на открит урок, посветен на Деня на безопасния интернет. Проявата е част от кампанията Дни на медийната грамотност-2021

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Клуб „С компютър в час“ –  за занимания по интереси. Ръководител: Селиме Ибрям. Участници 11 ученици от 3 до 6 клас. Продължителност: 70 часа

 Цел: В клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения през учебната 2019/2020 година учениците се обучават да работят с компютър, да ползват безопасно интернет, да работят с WORD  И POWER POINT и др.

За целта учителя идентифицира интересите и постиженията на учениците в областта на дигиталните компетентности

  •  оценява степента на усвоените дигитални компетентности

Работи за подобряване на уменията при работа с компютър, принтираща техника 

Наградени в училищни конкурси

В навечерието на най-светлия празник на учителската общност- 24 май- Деня на българската просвета и култура, бяха наградени децата участници в училищните конкурси „Гергьовден и моето семейство“ и „Моето училище“. В училищните конкурси се включиха възпитаници на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Драгановец от 1 до 7 клас.

Първо място в конкурса „Гергьовден и моето семейство“ спечели Сибелджан  от 1 клас, със снимка на своето семейство.

Първо място в конкурса „Моето училище“ спечели Севджан от 7 клас с графика на училищната сграда.